Eko cirkus - Logo copy

УЗ ПОДРШКУ МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Гружанска мрежа за циркуларну економију

У Србији се сав комунални отпад одлаже на депоније које не задовољавају ни минимум санитарних услова, без даље прераде. У ЕУ се на депоније одлаже само 25% отпада, 75% се рециклира. Одговорно руковање отпадом је кључно за заштиту наших природних ресурса. Отпад може да садржи материјале који имају смисла да се рециклирају. Рециклирање више материјала значи да се шуме и природни ресурси чувају. Стратегије локалног развоја подразумевају очување животне средине и развој зелене економије. Стање свести житеља Србије је још увек знатно испод еколошки одговорног. Преузимање одговорности за отпад је пре свега дужност локалне заједнице – и руралне и урбане. Локалне заједнице имају прилику да се мобилишу, да уче о новим могућностима које пружа концепт циркуларне економије и да, углавном само декларативно опредељење за одрживи развој, претворе у стварну акцију за чистије окружење кроз паметну и економски оправдану употребу отпада. Основна идеја пројекта је да ангажује локалну заједницу (област Шумадије и Груже), њене житеље, организације цивилног друштва, школе, месне заједнице, али пре свих децу и омладину, на учењу и конкретној примени знања о управљању отпадом и преради и коришћењу материјала (папир и метал) у производњи еко сировина, односно крајњих производа намењених продаји и хуманој употреби.

Close Menu